Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Дні відкритих дверей у ДРІДУ НАДУ

Шановні абітурієнти!
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
запрошує вас на Дні відкритих дверей

18 березня, 08 квітня та 20 травня 2017 р.

початок о 10-00

ЗМІНА РЕКВІЗИТІВ

УВАГА !

З 1 січня 2016 р. змінилися рахунки інституту в органі Державної казначейської служби України.

Прохання здійснювати платежі за навчання ЗА НОВИМИ РЕКВІЗИТАМИ.

Фінансово-економічний відділ

Новини

І міжрегіональна науково-практична конференція "Молодіжна політика та молодіжна робота"

27 грудня 2016 р. В Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та управління молоді і спорту відбулася І міжрегіональна науково-практична конференція "Молодіжна політика та молодіжна робота"

На конференції обговорювалися питання державної молодіжної політики в Україні, особливостей її реалізації на місцевому та регіональному рівні, імплементації поняття "молодіжна робота" в Україні, зарубіжного досвіду формування та реалізації молодіжної політики.

На конференцію подали свої матеріали представники НАДУ та мережі регіональних інститутів НАДУ, Міністерства молоді і спорту України, комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень, Державного інституту сімейної та молодіжної політики, низки вищих навчальних закладів (зокрема, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Одеського національного політехнічного університету, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка тощо), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування різних рівнів.

В рамках конференції під головуванням першого заступника директора ДРІДУ НАДУ, д.і.н, професора Бородіна Є. І. та заступника начальника управління, начальника відділу у справах молоді управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Яцука В. М. було проведено круглий стіл, на якому відбулося обговорення проблем реалізації молодіжної політики на Дніпропетровщині.

Засідання вченої ради інституту

20 грудня 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.

Обговорені та прийняті рішення з багатьох актуальних питань порядку денного:

1. Про підсумки діяльності інституту в 2016 р.;
2. Про графік комплексних перевірок діяльності кафедр на 2017 р.;
3. Про комплексну перевірку кафедри економіки та регіональної економічної політики;
4. Про результати працевлаштування магістрів денної форми навчання спеціальності "Державне управління" випуску 2016 року;
5. Про затвердження проміжних та заключного звітів про виконання науково-дослідних робіт в межах Комплексного наукового проекту Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування" у 2016 р.;
6. Про затвердження кількісних пропозицій щодо обсягів прийому до докторантури та аспірантури інституту у 2017-2019 рр.;
7. Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі спеціальності 25.00.03;
8. Про рекомендацію до видання електронного збірника наукових праць "Публічне адміністрування: теорія та практика", Вип. 2 (16) 2016 р.;
9. Про рекомендацію до видання збірника матеріалів VІІІ науково-практичної конференції "Правові аспекти публічного управління: теорія та практика";
10. Про Кодекс академічної доброчесності в інституті;
11. Про план роботи Вченої ради інституту на І півріччя 2017 р.

Засідання редакційної колегії

19 грудня 2016 р. відбулося засідання редакційної колегії електронного збірника наукових праць "Публічне адміністрування: теорія та практика". Члени редколегії розглянули наукові статті, подані для розміщення у вип. 2(16) збірника. Внесені зауваження і пропозиції будуть погоджені з авторами рукописів.

День відкритих дверей

17 грудня 2016 року в інституті відбувся день відкритих дверей.

Відкрив і провів зустріч перший заступник директора інституту Є.І.Бородін.

У зустрічі взяли участь відповідальні працівники інституту:
Письменній І.В. – декан факультету державного управління;
Огданський К.М. – декан факультету менеджменту;
Петренко О.С. – завідувач сектору відбору та прийому слухачів і зв’язків з випускниками відділу роботи з персоналом.
Групі потенційних слухачів і студентів за усіма спеціальностями та напрямками навчання презентовано інститут, його спеціальності, потенціал науково-педагогічних працівників, матеріально-технічна база, а також надана можливість пробного тестування.

Нагородження переможців обласного конкурсу "Молоді вчені - Дніпропетровщини"

14 грудня 2016р. у приміщенні облдержадміністрації відбулося нагородження переможців обласного конкурсу "Молоді вчені - Дніпропетровщини". Серед переможців конкурсу став проект доц. кафедри державного управління та місцевого самоврядування Сорокіної Н.Г. на тему "Школа молодого вченого "Академічна доброчесність : проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених"". Вітаємо переможців конкурсу.

Нарада-семінар з питань підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів

13 грудня 2016 р. в Національній академії державного управління при Президентові України у режимі відеоконференцзв'язку була проведена нарада-семінар "Актуальні питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Національній академії".

Метою заходу було обговорення актуальних питань, пов'язаних із, зокрема в частині дотримання нормативно встановлених вимог щодо своєчасної підготовки в Національній академії дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук; вироблення узгоджених пропозицій що усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

В роботі наради-семінару взяли участь директори регіональних інститутів Національної академії, заступники директорів з наукової роботи та керівники структурних підрозділів регіональних інститутів Національної академії, до компетенції яких належать питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів, наукові керівники і консультанти.

Зі вступним словом до учасників наради-семінару звернувся В.С. КУЙБІДА, президент Національної академії, д.держ.упр., професор. З основною доповіддю виступив А.П. САВКОВ, перший віце-президент Національної академії, д.держ.упр., доцент. Від Дніпропетровського регіонального інституту державного управління на нараді з доповіддю виступив О.М. РУДІК, заступник директора з наукової роботи, к.політ.н., доцент.

За результатами наради-семінару були ухвалені рекомендації щодо удосконалення діяльності Національної академії з підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема: в частині забезпечення своєчасності виконання дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук; актуалізації тематики дисертаційних досліджень; прийому до аспірантури та докторантури у 2017 р.

Cтудентська науково-практична конференція "УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ"

12 грудня 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася студентська науково-практична конференція "УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ" (присвячена 25-й річниці проголошення незалежності України). Із доповідями виступили члени студентського гуртка, який працює під керівництвом доцента О. В. Овдіна на кафедрі права та європейської інтеграції: А. Горянська, Б. Зарецький, А. Бушманова, Л. Бабаєв, К. Гладков та О. Пучин.

Зимова школа Львівського регіонального інституту

7 грудня 2016 р. Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у режимі відеоконференцзв'язку була проведена зимова школа "Децентралізація влади: сучасні підходи, технології та інструменти".

Метою проведення заходу було підвищення професійної компетентності учасників зимової школи щодо сучасних наукових підходів до вирішення питань децентралізації влади в Україні, запровадження сучасних підходів, технологій та інструментів в процесах реалізації децентралізації влади, використання результатів наукових розробок з цієї проблематики в практичній діяльності органів публічної влади та під час підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

В роботі зимової школи взяли участь заступники директора, завідувачі профільних кафедр, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, слухачі Дніпропетровського регіонального інституту. По завершенні, запропонованих львів'янами міні-лекцій, відбулися обговорення актуальних питань процесу децентралізації і пов'язаних з ним реформ.

Учасникам школи будуть видані сертифікати.

Підвищується попит на послуги з підвищення кваліфікації

Підвищується попит органів державної влади та органів місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації їх працівників.
Зокрема, з 05 грудня в інституті проходять декілька семінарів:
05 – 09 грудня 2016 р. - курси з навчання спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області з організації і здійснення закупівель за державні кошти «Державні (публічні) закупівлі в Україні»;
з 05 по 16 грудня семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями соціального захисту населення;
06 – 09 грудня семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за темою: «Проблеми децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи виконавчої влади та місцевого самоврядування в бюджетному та податковому законодавстві України»;
06 – 08 грудня тематичний семінар за регіональною програмою «Стратегії і проекти як інструменти розвитку і співробітництва укрупнених громад».

Участь у міжнародній конференції "V Розумовські зустрічі"

01 – 02 грудня 2016 р. директор ДРІДУ НАДУ С.М. Серьогін та заступник директора з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва П.С. Щербаков взяли участь у міжнародній конференції «V Розумовські зустрічі», яка традиційно проходила в Чернігівському центрі підготовки та підвищенні кваліфікації кадрів.
Під час конференції науковці у сфері державного управління та місцевого самоврядування з України та зарубіжжя, представники владних структур, вищих навчальних закладів обговорювали реформування державної служби України та служби в органах місцевого самоврядування; а також проблеми децентралізації та територіальної реформи та історичний досвід (світовий та вітчизняний) державного управління формування інституту публічної служби в Україні.
С.М. Серьогін виступив у обговоренні тематики конференції на пленарному засіданні. П.С. Щербаков взяв участь у дискусії під час засідання секції.

Центр інновацій в електронному урядуванні відкрито у ДРІДУ НАДУ

1 грудня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України було відкрито Центр інновацій в електронному урядуванні. Захід відбувся у рамках науково-практичного семінару «Розвиток електронного урядування та електронної демократії в Україні: освітня складова».
Створення цього Центру є одним із завдань програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією, виконується Фондом Східна Європа, Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion, Національною академією державного управління при Президентові України та Асоціацією «Міста електронного врядування».
З вітальними промовами на відкритті Центру виступили: перший заступник директора ДРІДУ НАДУ Є. І. Бородін, старший радник Швейцарського бюро співробітництва К. Діcлер, координатор проектів Швейцарського бюро співробітництва І. Постемська, менеджер програм Фонду Східна Європа О. Саєнко, директор Інституту вищих керівних кадрів НАДУ, координатор навчальної компоненти програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) А. І. Семенченко, начальник управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації Т. М. Шаповалова.

Докладніше...

Екзаменаційна сесія слухачів І курсу

З 28 листопада по 10 грудня 2016 р. в інституті державного управління проходить екзаменаційна сесія слухачів І курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання.
Протягом цього періоду слухачі прослухають 24 лекції, виконають самостійні завдання, візьмуть участь у 16 семінарах, 18 практичних заняттях та здадуть 2 екзамени.
Під час зустрічі 242 слухачів курсу з першим заступником директора інституту Є.І. Бородіним та деканом факультету державного управління І.В. Письменним були обговорені організаційні питання, особливості та зміст навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та інше.

Засідання Вченої ради інституту

28 листопада 2016 р. під головуванням директора інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради.
Були обговорені та прийняті рішення з багатьох актуальних питань порядку денного:
1. Про підготовку до акредитації спеціальностей 8.15010009 «Місцеве самоврядування», 8.15010006 «Державне управління в галузі охорони здоров’я».
2. Про план видання навчально-методичної, прогнозно-аналітичної та довідкової літератури на 2017 р.
3. Про затвердження проекту Правил прийому до інституту в 2017р.
4. Про комплексну перевірку кафедри філософії, соціології державного управління.
5. Про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів інституту.
6. Про затвердження тем дисертацій, індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів і докторантів вступу 2016 р.
7. Про рекомендації до друку збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування», Вип.4(31)2016 та інші.

Науково-практична конференція на тему "Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад"

25 листопада 2016 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у рамках підведення підсумків науково-практичної конференції на тему "Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об'єднаних територіальних громад" на кафедрі менеджменту та управління проектами відбулося засідання дискусійного клубу молодих вчених.

Аспіранти, їх керівники та інші науково-педагогічні працівники кафедри обговорили актуальні проблеми у сфері децентралізації та реформування місцевого самоврядування, шляхи їх розв'язання на основі використання зарубіжного та вітчизняного досвіду і кращих практик; проаналізували підходи, моделі та управлінські технології, які доцільно застосовувати для реалізації завдань децентралізації, укрупнення територіальних громад та організації їх співробітництва; визначили проблемні аспекти інформаційно-комунікаційного та кадрового забезпечення місцевого розвитку; запропонували шляхи підвищення професіоналізму працівників органів публічного управління, зокрема, на основі формування проектних компетентностей у професійній діяльності службовців місцевого самоврядування.

З доповідями на означену тематику виступили: Ольховик Юлія, Ушакова Алла, Мазур Олександр, Кондратинський Олександр.

По закінченні заходу з боку учасників пролунали побажання продовжувати практику проведення на кафедрі аналогічних наукових заходів, зокрема, у вигляді засідань дискусійного клубу або круглого столу.

10-та ювілейна регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю
«Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»

25 листопада 2016 року в ДРІДУ НАДУ відбулася Ювілейна Х Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю "Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком", присвячена пам'яті Сурміна Юрія Петровича, на якій обговорювалися питання актуального стану та перспектив розвитку соціально-гуманітарної сфери, котру щорічно проводить кафедра філософії, соціології державного управління. У цьому році було подано 114 тез доповідей від учасників з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан, які були опубліковані у збірці матеріалів. Відкрив конференцію директор інституту д. держ. упр., професор Серьогін С.М. На адресу колективу кафедри надійшло вітання від Президента НАДУ д. держ упр., професора В.С.Куйбіди, який побажав її співробітникам невичерпного творчого оптимізму, плідної праці для здійснення мрій і починань в ім'я розвитку української науки та освіти, утвердження світового авторитету, щасливого майбутнього українського народу.

У роботі конференції взяли участь фахівці з державного управління, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, викладачі, слухачі та студенти. Учасники конференції вшанували пам'ять провідного науковця - доктора соціологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України, людини, який започаткував проведення даного заходу, - Сурміна Юрія Петровича.

Динамічність змін характеру соціальних відносин під час реформування системи публічного управління впливає і на управління соціальним розвитком. Пошук відповідей на складні завдання державно-управлінської дійсності потребує розуміння процесів управління змінами, управління людськими ресурсами, ведення багатосторонніх переговорів, управління ризиками тощо. Конференція є важливим науково-комунікативним заходом, майданчиком становлення молодих фахівців, нової генерації вітчизняної інтелектуальної еліти.

Візит президента Національної академії державного управління
при Президентові України до ДРІДУ НАДУ

24 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з робочім візитом перебував президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Степанович Куйбіда.

В.С. Куйбіда разом із директором інституту С.М. Серьогіним відвідав кафедри, деканати і основні структурні підрозділи закладу.

Під час зустрічі відбулися неформальні спілкування з працівниками з питань компетенції підрозділів, бачення їх розвитку, пропозицій до Концепції реформування Національної академії та відповідної Стратегії її розвитку.

Докладніше...

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

23 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану за обласною програмою проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з теми "Організація контролю та виконавська дисципліна".

Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

З 21 листопада по 02 грудня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у відповідності до плану проходить семінари з підвищення кваліфікації державних службовців - працівників Східного офісу Держаудитслужби.

Лекції і практичні заняття зі слухачами проводять викладачі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління та керівні працівники офісу.

У відповідності до розкладу занять науковці інституту прочитають лекції з організації державного фінансового контролю, методів формування місцевих бюджетів, сутність і функцій управлінської діяльності і її впливу на ефективність публічного управління, реалізації антикорупційної політики України та механізмів протидії корупції, соціально-культурного контексту та інфраструктурному забезпеченні етики державного службовця та інших.

Конкурс Що? Де? Коли?

18 листопада 2016 р. в ДРІДУ НАДУ відбувся І тур вже традиційного конкурсу Що? Де? Коли?

В конкурсі взяли участь команди студентів, аспірантів і викладачів та співробітників інституту.

Перемогу у І турі отримала команда аспірантів інституту.

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:

- з 14 по 18 листопада 2016 року за обласною програмою проходять курси з навчання спеціалістів Дніпропетровської області з організації та здійснення закупівель з теми: "Державні (публічні) закупівлі в Україні";

- з 14 по 25 листопада 2016 року за регіональною програмою проходить семінар за професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу ( протягом першого року їх роботи) державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій.

Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков

Круглий стіл молодих вчених на тему "Актуальні проблеми державного управління"

11 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в рамках IX Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія та практика державної служби", пройшов круглий стіл молодих вчених на тему "Актуальні проблеми державного управління". Молоді науковці торкнулися болючих проблем, які сьогодні існують в державі та жваво дискутували по кожній з них. Модераторами круглого столу були Шпітун І.І., к.філос.н., доц., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Сорокіна Н.Г., к.держ.упр., доц.., Голова Ради молодих вчених ДРІДУ НАДУ, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування та Серьогіна Т.В., к.держ.упр., докторант кафедри права та європейської інтеграції.

Після круглого столу відбулося Засідання Ради молодих вчених ДРІДУ НАДУ, де молоді науковці підвели підсумки роботи круглого столу та були ознайомлені з корисними та цікавими заходами, в яких можна взяти участь в найблищий час.

IX науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби"

11 листопада 2016 р. у Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася IX науково-практична конференція "Теорія та практика державної служби".

Конференція ставила за мету узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі науки державного управління і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах набуття чинності нового Закону України "Про державну службу".

Участь у конференції взяли науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.

Докладніше...

День української писемності та мови у ДРІДУ НАДУ

9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма видав Указ № 1241/97 "Про День української писемності та мови". В Указі зазначено: "Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця".

У День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту.

Долучились до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності і слухачі, студенти та працівники ДРІДУ НАДУ.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходять чергові планові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
За обласною програмою 09-10 листопада з теми:"Управління персоналом в органах державної влади".
За регіональною програмою 09-10 листопада для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних органів центральної виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації проводиться тематичний семінар "Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком".
Відкрив семінари і виступив з лекцією перед слухачами заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Науково-практичний семінар в рамках проекту польсько-канадської програми підтримки демократії та місцевого самоврядування

08 листопада 2016 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся науково-практичний семінар в рамках проекту "Разом до розвитку - активізації місцевих громад новостворених територіальних одиниць Дніпропетровській області в процесі децентралізації та планування розвитку" польсько-канадської Програми підтримки демократії та місцевого самоврядування.

Відкрила семінар Олена Анатоліївна Тертишна, директор Центру розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області.

З вступним словом виступив Сергій Михайлович Серьогін, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Під час пленарної сесії семінару виступили з лекціями:
- Роберт Жарковський, експерт проекту - "Планування та управління місцевим розвитком на практиці - сутність невдач та успіхів у процесі розвитку";
- Кшиштоф Захажевський, мер міста Злочинець, Польща - "Активізація місцевої громади як фактор розвитку муніципального утворення";
- Анджей Собчак, експерт проекту - "Співробітництво у сфері розвитку на місцевому рівні - чому стратегія має вирішальне значення?".

Перші проекти новостворених територіальних одиниць презентували під час виступів:
- Ірина Вікторівна Грекова, начальник соціально-гуманітарного відділу Солонянської ОТГ;
- Альона Олександрівна Чокнадій, головний спеціаліст соціальних служб Новоолександрівської ОТГ;
- Ніна Іванівна Буряк, секретар Сурсько-Літовської ОТГ;
- Тетяна Володимирівна Олейник, начальник ЦНАП виконавчого комітету Слобожанської селищної ради;
- Сергій Степанович Коваленко, начальник управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації
- Олена Юріївна Шевцова, заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та інформування населення управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації.

Екзаменаційна сесія слухачів ІІ курсу

З 07 по 26 листопада 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІ курсу спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання.

За час сесії слухачі прослухають 64 лекції, візьмуть участь у 18 семінарських заняттях і виконують 38 практичних робіт.

Підвищення кваліфікації

З 07 по 11 листопада 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси навчання спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області, які займаються організацією та здійсненням закупівель за державні кошти. Тема курсів "Державні (публічні) закупівлі в Україні".

Відкрив курси та презентував слухачам першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков, (к.е.н., доц.).

Підвищення кваліфікації

З 01 листопада 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, зокрема:
За обласною програмою:
- 01 по 03 листопада з теми: "Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації";
- 02 листопада - "Шляхи забезпечення енергоефективності на рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону".
За регіональною програмою 01-02 листопада для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних органів центральної виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації проводиться тематичний семінар "Реалізація державної інформаційної політики України: доступ до публічної інформації та електронне урядування".

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

У відповідності до плану в інституті проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:
- 26 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: «Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;
- 26-27 жовтня 2016 року за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар «Психологічні засади управлінської діяльності».
Відкрив семінари та презентував першу лекцію заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Курси з підвищення кваліфікації для спеціалістів у сфері державних закупівель

25 – 26 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси з підвищення кваліфікації спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області «Правові та практичні аспекти державних (публічних) закупівель в Україні».

Засідання Вченої ради інституту

24 жовтня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради .
Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного.
Були затверджені додаткові програми до кандидатських іспитів зі спеціальностей 25.00.01, 25.00.03 та 25.00.04
Рекомендовано до друку журнал «Розумовські зустрічі».
Прийняті рішення з інших питань порядку денного.

Екзаменаційна сесія слухачів спеціальності "Державне управління"

З 17 жовтня по 05 листопада 2016 року в ДРІДУ НАДУ проходить екзаменаційна сесія слухачів ІІІ курсу спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання.

Під час зустрічі слухачів з першим заступником директорі інституту Є.І. Бородіним та деканом факультету державного управління І.В. Письменним визначено коло питань що виникають на фініші навчального процесу. Обговорено порядок поточної сесії, підготовка до написання магістерських робіт та їх захист тощо.

Конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління

19 жовтня 2016 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася конференція за результатами стажування слухачів факультету державного управління "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування". На конференції підведено підсумки стажування слухачів, обговорено найбільш актуальні проблем взаємодії влади і політичних партій, приєднання України до Європейського Союзу, залучення громадян до управління, регіональної бюджетної політики та місцевих фінансів, удосконалення системи соціального захисту населення. За результатами конференції планується видати збірку матеріалів.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління у відповідності до плану проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема:

- 19 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";

- 19 - 20 жовтня за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар "Бюджетно-податкова політика України та особливості формування місцевих бюджетів".

Виїзне засідання клубу "Південне сузір'я"

13.10. 2016 р. Рада молодих вчених ДРІДУ НАДУ з іншими науковцями Дніпропетровської області відвідала виїзне засідання клубу "Південне сузір'я", яке проходило в с. Гречено, Петриківського району. Програма заходу включала в себе презентацію доповіді д.держ. упр. Євсєєвої Г.П. щодо інтер'єру української хати. Також всі пройшли майстер-класи від майстрині витинанки та майстрині Петриківського розпису. Молоді науковці спробували себе в якості майстрів та зробили свої власні шедеври з цих двох мистецтв.

Використання публічної інформації в органах влади

11 - 13 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить тематичний постійно діючій семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: "Доступ та використання публічної інформації в органах влади. Взаємодія з громадськістю".

Програмою передбачено лекції, практичні заняття та самостійна робота слухачів з наступних тем порядку семінару: "Доступ до публічної інформації та зв'язки з громадськістю", "Командний менеджмент", "Краудсорсинг як інноваційний механізм взаємодії влади та громадськості", "Захист інформації в системах електронного урядування", "Інструменти нового публічного управління в розвитку територіальних громад", "Організація зовнішньої комунікації органів влади із засобами масової інформації та громадськістю".

Підвищення кваліфікації

10 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми: "Проектний підхід у загальному контексті стратегічного планування".

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Для слухачів семінару досвідчені вчені інституту прочитають лекції: "Специфічні види проектів в публічному управлінні"; "Стратегічне планування. Основи проектного підходу"; "Практичні аспекти розробки проектів муніципального розвитку" та обговорять питання, що виникнуть під час семінару та виникають у практичній роботі слухачів.

Підвищення кваліфікації

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління проходять чергові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема:

- 05 жовтня 2016 року за обласною програмою проходить семінар для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області з теми "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування";
- 05-06 жовтня за регіональною програмою для працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій, науково-педагогічних працівників системи підвищення кваліфікації тематичний семінар "Інноваційні технології в управлінні".

Журнал "Аспекти публічного управління" індексуватиметься в Index Copernicus International

В серпні 2016 р. журнал "Аспекти публічного управління" пройшов реєстрацію в Index Copernicus International (ICI) і отримав сертифікат ICI Journals Master List.

Журнал виходить з 2013 р. щомісяця. Засновником журналу є Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. "Аспекти публічного управління" є фаховим виданням з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України № 642 від 26.05.2014). У виданні публікуються результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів українською, англійською та російською мовами.

З метою запезпечення високої якості публікацій редколегією проводиться зовнішнє та внутрішнє рецензування поданих статей. З кожним роком ми удосконалюємо нашу роботу, щоб публікації наших авторів були доступні на міжнародному рівні і отримували відповідні рейтинги та індекси цитованості.

Index Copernicus International (ICI) - одна з найавторитетніших міжнародних наукометричних баз даних, яка має всі відповідні інструменти оцінки наукової продуктивності, які дозволяють відстежувати і встановлювати значимість наукових публікацій, внеску окремих вчених та науково-дослідних установ.

Редакційна колегія

Підвищення кваліфікації

03 - 07 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходять курси з навчання спеціалістів з організації і здійснення закупівель за державні кошти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області "Державні (публічні) закупівель в Україні".

Презентація кафедр інституту

У вересні 2016 р. в ДРІДУ НАДУ відбулися традиційні презентації кафедр інституту слухачам спеціальності "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання.

Завідувачі кафедр інституту презентували слухачам відомості щодо історії створення та розвитку кафедр, напрямів діяльності і наукових розробок, підготовки науковців і науково-педагогічних праць та запросили до тісної співпраці під час навчання.

Підвищення кваліфікації

27 - 28 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій і установ Дніпропетровської області, які займаються організацій закупівель за державні кошти. Тема семінару "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні".

Підвищення кваліфікації

З 26 вересня по 07 жовтня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації для працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, стаж роботи яких менше одного року.

Програмою семінару передбачено 32 лекції, 8 практичних і 22 самостійних робіт.

Нормативна складова навчального плану містить підрозділи: "Конституційне право в Україні. Напрями нового конституційного процесу"; "Системні аспекти державного управління та місцевого самоврядування"; "Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: історія розвитку та особливості модернізації"; "Державна кадрова політика"; "Система державних та місцевих фінансів"; "Основи державного управління економічними процесами. Напрями реалізації соціально-економічних реформ в Україні"; "Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування".

Варіантна частина передбачає тематику європейської інтеграції України.

Функціональна складова програми присвячена питанням менеджменту в органах місцевого самоврядування; управлінням знаннями при наданні адміністративних послуг; комунікаціям в державному управлінні; культурі ділового мовлення державного службовця.

В галузевої складової заплановано теми "Інноваційні технології в управлінні"; " Сутність і зміст управлінської діяльності та їх вплив на ефективність державного управління"; "Взаємодії державних органів і органів місцевого самоврядування"; "Стратегічне планування. Основи проектного підходу".

Лекції для слухачів семінару читають досвідчені науково-педагогічні працівники інституту

Підвищення кваліфікації

21 - 22 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з теми:"Підготовка аналітичних матеріалів. Технологія публічного виступу".

Слухачі семінару - працівники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Лекції з формування позитивного іміджу керівників державних інституцій, професійного розвитку персоналу державної служби, методів професійної взаємодії у колективі та підготовки аналітичних матеріалів для слухачів семінару читають досвідчені науковці інституту.

Засідання Вченої ради інституту

20 вересня 2016 р. під головуванням директорі інституту С.М. Серьогіна відбулося засідання Вченої ради Дніпровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Вчена рада розглянула, обговорила та прийняла рішення з питань порядку денного, а саме:
- про затвердження результатів атестації докторантів, аспірантів, здобувачів;
- про рекомендацію до друку збірника наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування", Вип.3 (30) 2016;
- про рекомендацію до друку наукових статей, поданих до наукового журналу "Аспекти публічного управління" № 6-7 2016 та інших.

Підвищення кваліфікації

20 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за обласною програмою проходить тематичний семінар "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" для державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Для слухачів семінару заплановані лекції з законодавчого забезпечення протидії корупції та боротьбі з її проявами, соціально-психологічними коріннями явища корупції та практичне заняття "Електронне декларування: мета, порядок здійснення, технічні процедури".

Ознайомлення першокурсників бакалаврату зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" з науковою діяльністю інституту

16 вересня 2016 р. в управлінні з наукової роботи відбулась зустріч заступника директора з наукової роботи О. М. Рудіка, начальника відділу координації, маркетингу та моніторингу наукових досліджень О. В. Літвінова, завідувачки сектора підготовки науково-педагогічних кадрів О. В. Тинкован та доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування С. І. Соколовського з першокурсниками бакалаврату інституту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

Студенти та студентки ознайомились з основними завданнями та напрямами роботи управління з наукової роботи, діяльністю аспірантури та видавничого відділу, науковими фаховими виданнями інституту. Під час зустрічі було наголошено на тому, що в інституті створені належні умови для науково-дослідної роботи студентської молоді, регулярно проводяться наукові комунікативні заходи, у тому числі студентські, є можливість публікуватись в наукових виданнях інституту та інших регіональних інститутів, брати участь у стажуваннях. Національної академії державного управління при Президентові України. О.М. Рудік запросив студентів/студенток до активної участі у науковій діяльності інституту, співпраці в організації та проведенні наукових комунікативних заходів, обміну актуальною інформацією.

Підвищення кваліфікації

14 - 15 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, посади яких віднесено до IV категорії, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з теми:" Реалізація державної кадрової політики. Управління персоналом". Слухачі семінару - працівники Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Лекції з формування позитивного іміджу керівників державних інституцій, зарубіжного досвіду професійного публічних службовців, запобігання та протидії корупції, формування та реалізації державної кадрової політики в Україні, реформування державної служби в контексті політичної реформи для слухачів семінару читають досвідчені науковці інституту.

Підвищення кваліфікації

З 12 по 23 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ за регіональною програмою проходить семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями організаційної та кадрової роботи.

Відкрив семінар заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С. Щербаков.

Лекції для слухачів семінару читають досвідчені науково-педагогічні працівники інституту.

В програмі семінару, у складі якої загальна. Функціональна та галузева складові, 51 лекція, 21 практична та 36 самостійних робіт.

Cесія слухачів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

З 12 по 17 вересня 2016 р. у ДРІДУ НАДУ проходить перша сесія слухачів нової спеціальності "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання.

242 слухача приступили до навчального процесу.

Під час короткотермінової сесія їм буде прочитано 14 публічних лекцій, проведено 8 семінарів та 8 практичних занять.

Всеукраїнська конференція за міжнародною участю
СПІВРОБІТНИЦТВО АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ

З метою реалізації спільного з Асоціацією "Час. Простір. Тотожність" (м. Щецин, Республіка Польща) проекту "Співробітництво адміністрації та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг", який передбачає участь та підготовку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування 9 вересня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) проходить всеукраїнська конференція за міжнародною участю "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг".
Відкрив конференцію, та привітав учасників Серьогін Сергій Михайлович - директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - ДРІДУ НАДУ), д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
З польської сторони на конференції були присутні:
САУЕР Адам - член правління фонду "Міжнародної Солідарності", керівник програм Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії;
СОБОЛЕВСЬКИЙ Антоній - голова правління товариства "Час. Простір. Тотожність", (м. Щецин, Польща);
ЧУБАРА Томаш - координатор проекту з польської сторони, к. держ. упр.
На конференції були зазначені такі вагомі аспекти, як можливості органів місцевого самоврядування в контексті делегування суспільних послуг в Україні; спроможність інститутів громадянського суспільства відносно реалізації делегованих завдань в Україні; теоретичні аспекти співпраці органів влади і громадського сектору в Україні: загальний огляд; Закон Республіки Польща "Про суспільно-корисну діяльність і волонтерство". Можливості законодавства України для делегування послуг. Також учасники конференції розглянули практичний досвід делегування послуг в органах місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Підвищення кваліфікації

06 вересня 2016 року в Дніпропетровськом регіональном інституті державного управління проходить тематичний постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування "Заходи щодо подолання проявів корупції та підвищення відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за корупційні дії".

Cемінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг"

05-08 вересня 2016 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління в рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії проходить семінар-тренінг "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Участь у семінарі-тренінгу беруть представники 8 областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Черкаської. У якості консультантів проекту виступають науковці інституту Євгеній Бородін, Валерій Дрешпак, Тетяна Маматова, Тетяна Серьогіна, Ірина Дегтярьова.

Відкрив семінар-тренінг директор ДРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління Сергій Серьогін та координатор Проекту "Співробітництво адміністрацій та громадських організацій у сфері надання суспільних послуг" польсько-канадської програми Томаш Чубара.

Докладніше...

Урочисті збори з нагоди початку 2016 - 2017 навчального року

1 вересня 2016 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися урочисті збори з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

Збори відкрив і провів директор інституту Сергій Михайлович Серьогін.

У зборах взяли участь викладачі, співробітники, випускники інституту, слухачі і студенти факультетів державного управління і менеджменту, керівники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області.

Докладніше...