Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Періодичні видання 2021п/п
Назва
ГАЗЕТИ
1 Баланс-бюджет
2 Бюджетна бухгалтерія
3 Все про бухгалтерський облік
4 Голос України
5 Освіта України (спеціальний випуск)
6 Урядовий кур’єр
ЖУРНАЛИ
7 Аспекти публічного управління
8 Бібліотечний вісник
9 Вища освіта України
10 Відомості Верховної Ради України
11 Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченко. Серія «Державне управління»
12 Вісник Книжкової палати
13 Вісник НАДУ
14 Вісник Національної Академії правових наук України
15 Вісник Тернопільського національного економічного університету
16 Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління
17 Грані
18 Держава і право. Сер. Юридичні науки
19 Держава та регіони. Серія. "Державне управління"
20 Держава та регіони. Серія. "Економіка та підприємництво"
21 Держслужбовець
22 Економіка і прогнозування
23 Економіка та держава
24 Економіка України
25 Економіка. Фінанси. Право
26 Інвестиції: практика та досвід
27 Місцева рада
28 Місцеве самоврядування
29 Офіційний вісник України
30 Підприємництво, господарство і право
31 Право та державне управління
32 Право та інновації
33 Право України
34 Публічне право
35 Публічне управління та митне адміністрування
36 Радник старости
37 Регіональна економіка
38 Соціологія: теорія, методи, маркетинг
39 Статистика України
40 Україна: аспекти праці
41 Український історичний журнал
42 Університетські наукові записки
43 Фінанси України
44 Формування ринкових відносин в Україні
45 Юридична Україна
ЗАРУБІЖНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
46 THE NISPACEE / JOURNAL of PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY (СЛОВАЧЧИНА)