Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Центр підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації є структурним підрозділом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, який здійснює підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, керівників і працівників державних підприємств, установ та організацій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей України.
Відповідно до законів України „Про державну службу“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад“ регулярне підвищення кваліфікації цих осіб є обов’язковим.

Всі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні набирати не менше одного кредиту європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) протягом календарного року. Це означає, що вони мають щорічно проходити підвищення кваліфікації загальним обсягом не менше 30 академічних годин. Окрім цього, публічні службовці повинні раз на три роки проходити підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами, тривалість яких має становити не менше 2 кредитиві ЄКТС (60 академічних годин). Таке ж навчання передбачено також для осіб, які щойно вступили на державну службу/службу в органах місцевого самоврядування.

Для забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації розробляються навчальні програми, в яких враховуються вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів відповідно до специфіки їх службової діяльності, а також рекомендації Національного агентства України з питань державної служби (НАДС). До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр інституту та провідні спеціалісти-практики органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Діяльність з підвищення кваліфікації здійснюється за наступними видами навчальних програм:


Перелік тем заходів з підвищення кваліфікації в ДРІДУ НАДУ у 2021 році:
Вартість навчання:
За професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації (60 академічних годин, 2 кредити ЄКТС) 1750 грн. за одну особу.
За короткостроковими програмами:
- 10 академічних годин (0,33 кредити ЄКТС) 400 грн. за одну особу;
- 20 академічних годин (0,67 кредити ЄКТС) 700 грн. за одну особу;
- 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС) 950 грн. за одну особу.
Навчальні заняття організовуються за очною та дистанційною формами, а також за змішаною формою, яка передбачає поєднання очних та дистанційних занять.

За джерелами фінансування заходи з підвищення кваліфікації поділяються на ті, що фінансуються:
- з державного бюджету,
- за рахунок коштів, які виділяються органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106;
-за кошти фізичних осіб.

З державного бюджету фінансується низка заходів з підвищення кваліфікації за замовленням НАДС або за результатами конкурсу, який щорічно проводить НАДС для визначення виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації публічних службовців. У 2018-2020 роках за результатами таких конкурсів проводились семінари як за професійними (сертифікатними), так і короткостроковими програмами. При цьому за професійними програмами підвищення кваліфікації проходили державні службовці категорії „Б“ та посадові особи четвертої і вище категорій посад.
Більшість публічних службовців проходить підвищення кваліфікації за прямими договорами між ДРІДУ НАДУ та замовниками освітніх послуг – юридичними та фізичними особами. Для цього відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 центральні та місцеві органи державної влади передбачають, починаючи з 2020 року, кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі до 2 % фонду оплати праці, органи місцевого самоврядування – не менше 2%.
Для укладення договору про підвищення кваліфікації замовник надсилає
на електронну адресу u.e.yavorskiy@vidr.dp.ua або talushka@ukr.net заявку на підвищення кваліфікації
Заявка на підвищення кваліфікації
Якщо замовник здатен забезпечити участь у заходах з підвищення кваліфікації групи слухачів чисельністю від 15 осіб, з ним укладається окремий договір на надання освітньої послуги, узгоджується тематика семінару та період його проведення. У разі, коли замовник не може направити на навчання таку чисельність співробітників, він обирає тему семінару з розробленої тематики семінарів за професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами і зазначає її у відповідній заявці. За наявності таких заявок на загальну чисельність слухачів 15 і більше осіб центр підвищення кваліфікації узгоджує дату проведення семінару з усіма замовниками, формує навчальну групу та проводить семінар. Замовник забезпечує участь слухачів в роботі семінару та оплачує вартість освітньої послуги згідно акту виконаних робіт.

Центр підвищення кваліфікації:
Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 103 (І поверх)

тел.
(056) 794-58-25.

E-mail:
center@vidr.dp.ua
u.e.yavorskiy@vidr.dp.ua
talushka@ukr.net

Маршрутна схема проїзду до інституту

Карта проїзду


Просмотреть увеличенную карту

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу:
• маршрутним таксі № 109 – до вул. Гоголя;
• маршрутним таксі № 101, 123 – до перехрестя просп. Д. Яворницького та вул. Гоголя, потім пішки по вул. Гоголя до перехрестя з вул. Чернишевського;

Проїзд від Центрального автовокзалу – маршрутним таксі № 146а, 157 до перехрестя просп. Д. Яворницького та вул. Гоголя, потім пішки по вул. Гоголя до перехрестя з вул. Чернишевського;

Проїзд від просп. О. Поля (перехрестя просп. О. Поля та вул. Святослава Хороброго):
• маршрутним таксі № 40, 109 до вул. Гоголя;
• трамваєм № 5 до зупинки «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», потім пішки по вул. Чернишевського до перехрестя з вул. Гоголя


Маршрутна схема проїзду до гуртожитку

 

Карта проїзду

Адреса гуртожитку: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 9
тел. (0562) 46-41-16, 46-01-98.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу:
• маршрутним таксі № 109 – до вул. В. Моссаковського, потім пішки по вул. В. Моссаковського до перехрестя з вул. Паторжинського;
• маршрутним таксі № 101, 123, 132 – до перехрестя просп. Д. Яворницького та вул. В. Моссаковського, потім пішки по вул. В. Моссаковського до перехрестя з вул. Паторжинського;

Проїзд від Центрального автовокзалу – маршрутним таксі № 146а, 157 до перехрестя просп. Д. Яворницького та вул. В. Моссаковського, потім пішки по вул. В. Моссаковського до перехрестя з вул. Паторжинського;

Проїзд з центру міста – будь-яким маршрутним таксі, що рухаються по просп. Д. Яворницького до вул. В. Моссаковського, потім пішки по вул. В. Моссаковського до перехрестя з вул. Паторжинського;

Проїзд від просп. Поля (перехрестя просп. Поля та вул. Святослава Хороброго) – маршрутним таксі № 40, 79, 109, 30 до вул. В. Моссаковського, потім пішки по вул. В. Моссаковського до перехрестя з вул. Паторжинського.