Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Акредитація


Назва ОП

Освітній рівень

Відомості про самооціню-
вання ОП

Програми роботи експертних груп

Звіти експертів

Рішення
ГЕР

Рішення про акредитацію


Менеджмент


Бакалавр

Самооцінка
ОП Менеджмент
(pdf)

ПРОГРАМА
роботи експертної
групи під час
проведення
акредитаційної
експертизи
у ДРІДУ
(pdf)

ЗВІТ
Про результати
акредитаційної експертизи
освітньої програми

(pdf)

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи
(pdf)

Публічне управління та адміністрування


Бакалавр

Самооцінка
ОП Публічне управління та адміністрування
(pdf)

ПРОГРАМА
роботи
експертної
групи під час
проведення
акредитаційної
експертизи
у ДРІДУ
(pdf)

ЗВІТ
Про результати
акредитаційної експертизи
освітньої програми
(pdf)

Експертний висновок
Галузевої експертної ради
(pdf)

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи
(pdf)

Публічне управління та адміністрування


Доктор
філософії

Експертні висновки за спеціальностями

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію  
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію  
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію  
Сертифікати про акредитацію Сертифікати про акредитацію  
     

Довідка включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

  Довідка  

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

  ЗАВАНТАЖИТИ