Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
проводить
Науково-практичну конференцію за міжнародною участю
"УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ"

30 жовтня - 30 листопада 2015 рокуМета конференції: науково-практичне опрацювання інноваційних управлінських підходів у практику управління місцевим розвитком в умовах децентралізації та реформування місцевого самоврядування

Напрямки роботи конференції:
1. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування на засадах децентралізації, шляхи їх розв’язання з використанням зарубіжного та вітчизняного досвіду і кращих практик
2. Укрупнення територіальних громад: проблеми, нормативно-фінансове забезпечення, перший досвід та уроки
3. Актуальні підходи, моделі та управлінські технології в реалізації інноваційних завдань децентралізації, укрупнення територіальних громад та їх співробітництва: стратегії розвитку, проекти реалізації стратегічних пріоритетів, кластери, управління якістю публічних послуг, інтеграція науки, бізнесу та влади, соціальна відповідальність
4. Інформаційно-комунікаційне забезпечення інноваційного розвитку території: електронне урядування, спільноти практиків, соціальні мережі, громадський моніторинг і контроль
5. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку території.

До участі у конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів та інші зацікавлені особи.
Організаційна форма проведення: конференція проходитиме у формі заочного обговорення оголошених проблемних питань на сайті Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Президентові України (далі – Інституту) ( http://dridu.dp.ua) вкладка у правому фреймі екрану «Конференції, семінари, круглі столи»).

Публікація матеріалів конференції.
Матеріали конференції (тези доповідей) публікуються на сайті Інституту у формі електронного видання, що регулярно оновлюватиметься протягом часу проведення конференції з 30 жовтня до 30 листопаду 2015 року. Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. Публікація безоплатна. Остаточна версія збірника матеріалів конференції буде розміщена у вільному доступі на сайті Інституту (вкладка «Конференції у ДРІДУ НАДУ», http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm) після його завершення.

Робочі мови: українська, російська.


Для участі у роботі конференції необхідно в період з 30 жовтня до 30 листопада 2015 р. надіслати в електронному форматі за адресою: mup10@ukr.net
- заявку на участь (форма додається);
- тези доповіді (зразок оформлення додається);
- пропозиції до проекту рекомендацій конференції
Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися до контактних осіб.

Адреса оргкомітету: 49044 м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29;
Контактні особи:
Сергієнко Елла Олексіївна: тел. (8056) 7945827 (роб.), (050) 320-10-85 (моб.)
Хмара Костянтин: тел. (099) 4369360; (063) 4075894

Вимоги до оформлення матеріалів
Зразок оформлення тез
Заявка на участь у конференції
Матеріали конференції


Інформаційний лист
Програма