Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Проекти та гранти

Перелік проектів та програм, до роботи в яких були залучені науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та співробітники інституту:


Швейцарсько-український проєкт „Розвиток громадянських компетентностей в Україні“ (DOCCU) – це швейцарсько-український проєкт, який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 рр., а саме в рамках її напрямку „Врядування та відновлення миру“. Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (ШАРС) уповноважила Інститут міжнародних проєктів в освіті Цюріхського педагогічного університету реалізувати проєкт DOCCU. Донором проєкту є Швейцарска Конфедерація. Виконавцем проєкту є Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія). Партнерами з реалізації проєкту в Україні є Академія, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК) та Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (ООІУВ). Академія координує реалізацію DOCCU в Україні.
Головна мета проєкту – підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл.
Проєкт покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.
http://doccu.loippo.edu.ua/

Програма USAID „Децентралізація приносить кращі результати та ефективність“ (DOBRE) спрямовує більшу частку технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) краще управляти ресурсами, підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву економіку та підвищити залученість громадян. DOBRE має допомогти ОТГ зростати і процвітати шляхом посиленого місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку і водночас слугувати моделями та мотиваторами для інших громад, котрі планують об’єднання.
А це, в свою чергу, має сприяти появі більш широкої суспільної підтримки процесу децентралізації в цілому. DOBRE має дві основних цілі:
- підтримка доброї практики місцевого самоврядування в ОТГ;
- допомога громадянам і громадянському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування та формуванні вимог щодо прозорості та послуг.
http://ucmc.org.ua/ru/

Швейцарсько-українська програма „Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади“ (EGAP) була спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Програма EGAP фінансується Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа та Фондом InnovaBridge. Цільовими регіонами програми є Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та Одеська області. Період реалізації програми 2015-2019 рр.
Проєкт реалізувався шляхом участі в експертній групі освітнього напряму; створення навчальної програми з електронного урядування та електронної демократії для центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців та відповідного е-курсу; розроблення регіональної програми інформатизації Дніпропетровської області.
https://egap.in.ua/

Проєкт міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст“ (ПРОМІС) спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровад-ження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.
Проєкт ПРОМІС впроваджувався з квітня 2015 р. до грудня 2020 р. Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.
http://pleddg.org.ua/ua/

Міжнародний проєкт щодо впровадження Бакалаврської програми з публічного управління та адміністрування Німецько-української школи управління (GUSG).


Проєкт Британської Ради „Англійська мова для університетів“ – має на меті зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні.
Основні цілі проєкту – сприяння процесу нарощування сталого потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; сприяння запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України. Досягнення цілей здійснюється на основі експертних оцінок та рекомендацій консультантів Британської Ради.
http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/english-universities

„Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO – це швейцарсько-український проєкт, який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC) та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat).
Місія проєкту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних процесів, так і для надання послуг на рівні громади. Наразі триває IV фаза проєкту (2017-2020).
Завданням проєкту DESPRO у цій фазі є підвищення спроможності національних стейкхолдерів у регулюванні, керуванні та виконанні реформи децентралізації; сприяння отриманню публічних послуг високої якості в громадах, що входять до складу цільових регіонів проєкту та знаходяться поза їх межами в децентралізований спосіб та з використанням сталих моделей надання послуг.
https://despro.org.ua/

Міжнародна освітня програма підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління організована для делегацій Академії – навчальні візити за кордон для представників мережі Академії, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за рахунок учасників).

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку „U-LEAD з Україною“, яка спільно фінансується ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Програма створена для надання допомоги у створенні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян, націлена на покращення якості надання адміністративних послуг для населення.
https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead/

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project - SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає у орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі.
https://saiup.org.ua/

Проєкт „Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність“, який впроваджується IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти та науки України.
https://irex.mocotms.com/

Проєкт „Сприяння розвитку регіональних англомовних професійних спільнот в Україні“. Реалізується громадською організацією „Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної“ (IATEFL Ukraine) за підтримки Британської ради в Україні.
https://ukraineiatefl.wixsite.com/iateflukraine