Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Аспірантура та докторантура

В 1998 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут) було відкрито докторантуру та аспірантуру для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі державного управління. Координацію діяльності аспірантури та докторантури інституту здійснює відділ з організації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів, який складається з таких працівників:

Підготовка кандидатів та докторів наук в інституті здійснюється за такими спеціальностями:

23 березня 2016 року за № 261 оприлюднена Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Порядок, затверджений КМУ 23 березня 2016 р., замінює Постанову Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р., якою затверджено Положення про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

Попереднє Положення залишається чинним для осіб, які вступили до аспірантури до 2016 р. Особи, які вступили до аспірантури до 2016 р. мають завершити навчання до 1 січня 2019 р. До цієї дати також продовжуватимуть діяти спеціалізовані вчені ради з захисту дисертації.

Нові спеціалізовані вчені ради, сформовані та акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), почнуть функціонувати з 1 січня 2019 р. і прийматимуть до захисту дисертації аспірантів, які пройшли підготовку відповідно до нового Порядку.

За довідками звертатися до сектору підготовки науково-педагогічних кадрів управління з наукової роботи:
49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, к. 105,
тел. тел. (056) 794-58-31, e-mail: o.v.tynkovan@vidr.dp.ua

Підготовка для захисту дисертацій

Складання кандидатських іспитів

Атестація та звітування

Спеціалізована вчена рада К 08.866.01

Для захисту дисертацій в інституті діяла спеціалізована вчена рада К 08.866.01, в який захищають кандидатські дисертації за трьома спеціальностями:

Після успішного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, здобувачу присвоюється науковий ступінь – кандидат наук з державного управління.

Дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді К 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Спеціалізована вчена рада Д 08.866.01

Для захисту дисертацій в інституті діє спеціалізована вчена рада Д 08.866.01 (з 16.05.2016р. по 16.05.2018р.), в які захищають кандидатські і докторські дисертації за трьома спеціальностями:

Підготовка аспірантів, докторантів та здобувачів здійснюється у тісній співпраці з кафедрами інституту:

Дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України створені спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії.

У Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка"