ХV регіональна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України»

17 травня 2018 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася ХV регіональна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України». В організації і проведенні конференції взяли участь Міжрегіональне управління національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях, Департамент освіти і науки, Департамент соціального захисту населення, Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації.
Конференція проводилася з метою обговорення найбільш актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці з ЄС на регіональному рівні та вироблення рекомендацій щодо її покращення.
Науково-практичну конференцію відкрив директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України СЕРЬОГІН Сергій Михайлович.
У конференції взяли участь близько 100 державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, експертів, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, здобувачів, представників громадських організацій.
На пленарному засіданні з доповідями виступили: Серьогін Сергій Михайлович, д.держ.упр., професор, директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Прокопенко Леонід Львович, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Липовська Наталія Анатоліївна, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Гончарук Наталія Трохимівна, д.держ.упр., професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Маматова Тетяна Валеріївна, д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Щербаков Павло Семенович, к.е.н., доцент, заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Баштанник Віталій Володимирович, д.держ.упр., професор, професор кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Рудік Надія Михайлівна, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України; Серьогіна Тетяна Володимирівна, к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Після пленарного засідання розпочалася робота секцій за напрямками роботи регіональної науково-практичної конференції: «Європейський Союз: історія, інститути, політика, управління»; «Відносини Україна – ЄС в контексті Угоди про асоціацію»; «Публічне управління та публічна служба в країнах ЄС: досвід для України», «Україна – НАТО: проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції»
На секційних засіданнях розглядалися актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції України: теорія та практика європейсько інтеграції, різноманітні аспекти євроінтеграційної політики; розвиток політичної, економічної та науково-технічної співпраці України з країнами ЄС; проблеми адаптації державного управління, державної служби, національного законодавства та досвіду трансформації територіальної організації влади в країнах ЄС; реформування системи місцевого управління.НА ГОЛОВНУ