Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Вступна кампанія-2020. Учасникам бойових дій

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
запрошує на навчання до інституту громадян з числа УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ у 2020 році:

Прийом на навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання.

На здобуття ступеня „бакалавр”за спеціальностями 073 „Менеджмент” та 281 „Публічне управління та адміністрування” приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 - 2020 років здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019, року № 1285 та Правил прийому до інституту в 2020 році.

Брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Інституті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 01 грудня 2019 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, за кошти фізичних, юридичних осіб.

На навчання для здобуття ступеня „магістр” галузі знань 07 „Управління та адміністрування” за спеціальністю 073 „Менеджмент” приймаються особи, які здобули ступінь „бакалавр” або „магістр” або освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”. Прийом на навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання, за кошти фізичних, юридичних осіб відповідно до Умов прийому. Вступні екзамени проходять в інституті.

На навчання для здобуття ступеня „магістр” за спеціальністю 281 „Публічне управління та адміністрування” приймаються особи, які здобули ступінь „бакалавр” або „магістр” або освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”. Прийом на навчання здійснюється за денною, заочною та вечірньою формами навчання на умовах постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255 „Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії” (зі змінами). Вступні екзамени проходять в інституті.

Порядок зарахування абітурієнтів даної категорії громадян до навчального закладу здійснюється в межах рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11жовтня 2019 року № 1285, що передбачено Правилами прийому до інституту в 2020 році навчання в інституті для здобуття ступеня „бакалавр” за спеціальностями 073 „Менеджмент” та 281 „Публічне управління та адміністрування”.

Інформація про правила подання документів, їх повний перелік та про правила вступу до навчального закладу на сайті для бажаючих отримати освіту у навчальному закладі розміщена на офіційному веб-сайті інституту www.dridu.dp.ua. Інформація стосовно вступу на навчання до ЗВО для учасників бойових дій визначена Умовами прийому.

Приймальна комісія

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ за адресою:

49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100 (1 поверх)
тел. (050) 525-39-38, (056) 794-58-06
E-mail: vstup@vidr.dp.ua

понеділок - четвер з 8.00 до 16.45
п'ятниця з 8.00 до 15.30

Переваги навчання
у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління при Президентові України

Звертаємо Вашу увагу на переваги навчання у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України порівняно з іншими ВНЗ:

  • Невелика кількість тих, хто навчається, надає їм додаткові преференції у користуванні ергономічними навчальними приміщеннями, бібліотекою і читальним залом, спортивними залами, зручними житловими кімнатами гуртожитків у центральному районі міста.
  • Високий рівень науково-педагогічних працівників, більшість яких має високий рівень управліньської діяльності у сфері управління колективами і галузями.
  • Можливість налагодження тісних зв'язків з колегами з навчання, що мають практичний досвід діяльності в органах влади та управління різного рівня.
  • Активне наукове і культурне життя слухачів і студентів.
  • Високий попит на випускників інституту.

інститутінститутінститутінститут

У нас навчають організації бізнесу

08 листопада 2013 року на кафедрі менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відкрито академічний бізнес-інкубатор. При активної участі польських партнерів в інституті розпочинає функціонування школа із забезпечення навичками створення бізнес-проектів студентами.

Запрошуємо на навчання в інституті!
У студентів і слухачів інституту відкривається унікальна можливість оволодіти навичками створення власного бізнесу.

інкубатор