Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Публічна інформація

Загальні документи

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Інформація про проведення тендерних процедур

Документи, пов’язані з організацією освітнього процесу

Звіти про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Інформація про надходження та використання коштів

Річні звіти

Рішення Вченої ради

Рішення приймальної комісії

Інша інформація

Порядки

ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ СВІДОЦТВ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ АСПІРАНТУРИ АБО ДОКТОРАНТУРИ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України