Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
(магістр)

На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

На навчання за державним замовленням приймаються особи, на яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" .

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Слухачі, які навчаються за денною формою, забезпечуються стипендією.

На навчання за вечірньою, заочною формами приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Інститут приймає слухачів на факультет публічного управління та адміністрування також на договірній основі.

Термін навчання за денною, вечірньою, заочною формами - 16 місяців.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Переможці і лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", які відповідають умовам прийому до Національної академії приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.

Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів:

Вступний екзамен з іноземної мови - у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ДЛЯ БАКАЛАВРІВ). Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) з 13 травня до 03 червня 18- год.00 хв.

Терміни прийому документів для вступу до інституту у 2019 році

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

Вартість навчання 2019 р.

Форма навчання Термін навчання Вартість навчання (грн.)
місяць за навч. рік повна
спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (магістратура)
денна 16 місяців 1 450 14 500 20 300
вечірня 16 місяців 1 400 14 000 19 600
заочна (дистанційна) 16 місяців 1 350 13 500 18 900

Перелік документів вступника

 1. Копія диплома(ів) про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (нотаріально).
 2. Копія додатка(ів) до диплома(ів) про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (нотаріально).
  Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, проходять процедуру про визнання іноземного документа про освіту (нострифікацію), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.
 3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см
 4. Копія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку (печатка, посада, прізвище, підпис, дата на кожній сторінці копії; для держслужбовців обов'язковий запис про прийняття присяги та присвоєння рангу).
 5. Довідка про групу оплати праці (для вступників за державним замовленням для державних службовців) .
 6. Копія реєстраційного номера картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).
 7. Копія паспорта .
 8. Копія військового квитка.
 9. Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.
 10. Два поштових конверта з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).
 11. Для бакалаврів - картка результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал та копія).
 12. Заява вступника (на одному аркуші з двох сторін)

Вступні екзамени у 2019 році для вступників


– іноземна мова 02 липня
- комп'ютерне тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 02-04 липня
– співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 05 липня

Вступні екзамени у 2019 році для вступників на основі ОС бакалавра з 24 по 26 липня

Вступні екзамени у 2019 році для вступників за державним контрактом з НАДС з 29 по 31 липня

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ за адресою:

49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100 (1 поверх)
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06, моб. (050) 525-39-38
E-mail: vstup@vidr.dp.ua

понеділок - четвер з 8.00 до 16.45
п'ятниця з 8.00 до 15.30

Програми вступних іспитів