Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування"

Тематичні напрямки магістерських робіт для слухачів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" 2018 року прийому

Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту магістерських робіт зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"