Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Державне управління
та місцеве самоврядування

Вип. 4(43) 2019


Друкується за рішенням ученої ради
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
протокол № 10/230 від 27.12.2019

 

DОІ: 10.33287/1020194
Опубліковано: 27.12.19

Титул
Зміст
Відомості про авторів

Теорія та історія державного управління

рисочка

Наукометричний контент-аналіз дисертаційних досліджень з державного управління економічним розвитком регіонів

Сергій Корнієвський
6-13

Сучасні концепти патріотизму в зарубіжних наукових дослідженнях

Сергій Широков
14-19