Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Про збірник

ГОЛОВНА МЕТА


Сприяння розвитку науки «Публічне управління та адміністрування» шляхом висвітлення наукових досягнень у цій сфері і впровадження їх у практику. Забезпечення можливості науковцям публікувати результати своїх досліджень з питань розвитку держави і суспільства; обмін позитивним досвідом між ученими.

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА


У збірнику наукових праць публікуються дослідження з питань державного управління, публічного адміністрування, місцевого самоврядування, механізмів галузевого управління, проблем формування і розвитку громадянського суспільства, муніципального менеджменту, регіонального розвитку.
Збірник призначений для науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі публічного управління, а також усіх, хто цікавиться питаннями теорії та історії держави й суспільства.

РОЗДІЛИ


• теорія та історія державного управління
• механізми державного управління
• державна служба
• місцеве самоврядування

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП


Збірник наукових праць дотримується політики відкритого доступу до змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями для суспільного розвитку. Усі статті безкоштовно розміщуються на веб-сторінці збірника, а також поширюються серед національних бібліотек, де зберігаються на паперових носіях, а також в електронній базі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

ІНДЕКСАЦІЯ


Google Scholar
Наукова періодика України

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ


Збірник наукових праць фінансується з коштів засновника - Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.

РЕДАКЦІЙНА ЕТИКА


Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту збірника наукових праць, будуть використовуватись винятково для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не будуть поширюватися та передаватися стороннім особам.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ


Стандарти звітності. Автори досліджень повинні надати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивно доповісти про її важливість. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу. Шахрайські або завідомо неточні заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Доступ до даних та їх збереження. Авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі повинні бути готові зберігати ці дані певний час після їх публікації.

Оригінальність і плагіат. Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, які не друкувалися раніше, Якщо автори використовували роботи (вислови) інших, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним..

Множинні, повторні та конкуруючі публікації. Автор не має публікувати статтю, в якій описується одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Автор не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті.

Підтвердження джерел. Завжди потрібно правильно презентувати роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що справили фундаментальний вплив на їх роботу. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Також інформація, отримана при наданні / отриманні конфіденційних послуг, таких як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця даних послуг.

Авторство роботи. Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, проект, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані як співавтори. Ті, хто брав участь у деяких істотних аспектах дослідного проекту, повинні бути відображені в списку учасників проекту. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів зазначені в статті і жодна особа, яка не є співавтором, не внесена; що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Суттєві помилки в опублікованих роботах. Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно повідомити про це редактора або видавця журналу та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати чи виправити їх або ж надати редакції докази про правильність вихідної статті.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇРішення щодо публікації. Головний редактор наукового видання несе відповідальність за рішення щодо публікації статей, надісланих авторами до редколегії. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті. Головний редактор може керуватися політикою редакційної колегії журналу, його рішення має ґрунтуватися на положеннях закону, що забороняє порушення авторських прав і плагіат. Головний редактор може радитися з іншими членами редакційної колегії для прийняття рішення.

Конфіденційність. Головний редактор і всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім автора, рецензента, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Неопубліковані матеріали не повинні використовуватися у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Головний редактор має заявити про самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншому члену редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) для розгляду рукопису, у зв'язку з яким він має конфлікт інтересів у результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв'язків з одним з авторів, компаній, або (можливо) установ, пов'язаних з наданими рукописами.

Участь та співпраця в розслідуванні. При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті головний редактор повинен вживати розумних відповідних заходів. Такі заходи зазвичай включають у себе контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги або претензії, проте також може знадобитися звернення до відповідних установ та дослідних організацій. Якщо скарга підтримується, слід опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВВнесок у редакційні рішення. Експертна оцінка допомагає редактору в прийнятті редакційних рішень і внаслідок співробітництва редактора і автора може допомогти автору в поліпшенні його роботи. Усі вчені, які бажають зробити свій внесок в конкретну публікацію, зобов'язані найкращим чином виконати свої обов'язки рецензента.

Оперативність. Будь-який обраний для оцінки роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

Конфіденційність. Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися іншим рецензентам або обговорюватися з ними без отримання на це дозволу головного редактора.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ


Редакція проводить внутрішнє рецензування статей. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання. Редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом згаданим вище вимогам.