Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР


Серьогін Сергій Михайлович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА


Хожило Ірина Іванівна – доктор наук з державного управління, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР


Рудік Олександр Миколайович – кандидат політичних наук, доцент

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ


Липовська Н. А. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Гончарук Н. Т. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Бородін Є. І. – доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Маматова Т. В. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Бобровська О. Ю. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Прокопенко Л. Л. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Бакуменко В. Д. – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Дрешпак В. М. – доктор наук з державного управління, професор, Університет митної справи та фінансів
Колесніков Б. П. – доктор наук з державного управління, професор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь
Антонова О. В. – доктор наук з державного управління, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Шевченко С. О. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Глотов Б. Б. – доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Гугнін О. М. – доктор філософських наук, професор, Польща
Овчинникова О. П. – доктор економічних наук, професор, Російська Федерація
Савостенко Т. О. – кандидат наук з державного управління, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Заярна І. М. – кандидат психологічних наук, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України