Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Збірник наукових праць
"Державне управління та місцеве самоврядування"


ISSN 2414-4436

Рік заснування: 2009 рік

Періодичність: чотири рази на рік

Проблематика: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування, формування державної політики, механізмів регулювання сфер діяльності, розвитку державної служби, питань децентралізації.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23792-13632 ПР від 06.02.2019

Фахова реєстрація: наказ МОН України від 09.03.16 р. № 241

Галузь науки: публічне управління та адміністрування

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Голова редакційної колегії: С. М. Серьогін, д-р наук з держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України
Заступник голови редакційної колегії: І. І. Хожило, д-р наук з держ. упр.
Відповідальний секретар: О. М. Рудік, канд. політ. наук, доц.

Адреса редакції:
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
29, вул. Гоголя, Дніпро, 49044, Україна
Тел.: +38 056 794 58 03
E-mail: izdat@vidr.dp.ua
Сайт: www.dridu.dp.ua